Wednesday, February 24, 2010

За синдикатите, стачките и други подобни

Все по-модерна дума се оказва СТАЧКА. И хората стачкуват за какво ли не, дори и за това че някой се осмелява да откаже да им прави подаръци или по-скоро дори не да спре да им прави подаръци, а да изиска те да бъдат използвани по предназначение (за справки тук и тук).
Краино време е хората да прочетат и да разберат какво представляват синдикатите и чии интереси те представляват. Нека първо преведем дефиницията на думата синдикат:
* Група лица и/или компании представляващи общ бизнес интерес или даващи публичност на обща цел
* Подобна група от престъпници въвлечени в организирано престъпление.

Дори да приемем, че втората дефиниция не е валидна за трудовите синдикати нека все пак анализираме целите на синдикатите и най-вероятните последствия при положение че най-често срещаното искане бъде прието:

Повишаване на заплати

Само по себе си в това изискване няма нищо лошо, но негативният ефект идва от една дребна специфика на това изискване: Повишаване на заплатите на всички служители в даден бранш или фирма. Все още не съм чул за синдикални искания обвързани по някакъв начин с производителността на труда или нещо сходно.
Нека анализираме следната изходна позиция:
* Работник 1 (заплата - 5 единици, произведена продукция - 10 броя)
* Работник 2 (заплата 2 единици, произведан продукция - 4 броя).
В резултат на приети искания минималното заплащане е увеличено до 4 единици. Автоматично това ще доведе до намаляване мотивацията на Работник 2, тъй като той ще получава 80% от заплатата на Работник 1 при само 40% от неговата производителност. Една проста калкулация за заплащането на двамата работници:
* Работник 1 - 0.5 парични единици за 1 брой продукция (10 броя/5 парични единици)
* Работник 2 - 1 парична единица за 1 брой продукция (4 броя/4 парични единици).

Каква изненада по-слабо производителният работник изведнъж получава двойно по-високо заплащане.

Тук е моментът да отбележа, че аз приемам всеки един човек за достатъчно интелигентно същество за да осъзнае защо трябва резултатът да бъде обвързан със заплатата и защо трябва да бъдат стимулирани по-високо производителните работници, а не да бъдат приравнявани към по-слабо производителните.
Но това все още не е най-лошото, то тепърва предстои. В средносрочен план, освен че нашият Работник 2 няма да бъде мотивиран да подобри своята производителност допълнителният ефект ще бъде пълната демотивация на Работник 1. Тук изобщо не става въпрос за демотивация за подобрение на работата, а за демотивация да поддържа своето ниво и най-вероятното намаление на неговата производителност.
Следва да отбележа, че това не са теоретични мисли, а резултат който сам виждал нееднократно в работният процес. Дори този негативен ефект се получава без работниците да знаят заплатите на своите колеги. Самият факт, че колегата на същата позиция извършва по-малко работа от мен действа достатъчно силно на хората.
Нека всеки се замисли дали синдикатите наистина защитават интересите на работещите хора или всъщност те наистина са група от престъпници, като поне едно пресъпление може да бъде посочено - възпрепятстване на общественото развитие.